Mercedes-Benz

Mercedes-Benz servisne usluge.

Održavanje, nega i popravke: naše Mercedes-Benz servisne usluge Vaš Mercedes održavaju u vrhunskom stanju ili ga na stručan način dovode u to stanje uz najmanji mogući trošak. A tu je i garancija.

Smanjeni troškovi, povećana efikasnost. I po pitanju popravke i održavanja.

Troškove popravke i održavanja nastojimo održavati maksimalno niskim. Na primer, paketima sa fiksnim cenama, Mercedes-Benz servisnim ugovorima i karticom MercedesServiceCard.